De Beweging van Ruimte

De Beweging van Ruimte The Movement of Space 2019
Kinetic sculpture / Mechanically operated kinetic sculpture
Metal, motor and diverse components
300x140x280cm (length width height)

E
“The Movement of Space” is a kinetic installation that responds to the medium of film and thus the framed field of vision.
The two by three meter large structure serves as a framework for a mechanical spectacle. Similar to a photographic aperture mechanism, a light surface opens and closes. In Langkamp’s installation, the cross-section (light surface) is a tilted and quadrangular surface that opens and closes repetitively. The fabric surfaces create a quadrilateral field of vision that constantly changes scale. Due to the size of this work, the viewer’s vision is continuously influenced; limited or expanded. Depending on the placement of the work, the viewer’s point of view and the scale of the cut, a different approach to the space always arises.

NL

“De Beweging Van De Ruimte” is een kinetische installatie die reageert op het medium film en dus op het omkaderde gezichtsveld.
De 2 × 3m grote structuur dient als kader voor een mechanisch spektakel. Net als bij een fotografisch openingsmechanisme opent en sluit een licht oppervlak.
In de installatie van Langkamp is de dwarsdoorsnede (lichtoppervlak) een gekanteld en vierhoekig oppervlak dat herhaaldelijk opent en sluit. De stoffen oppervlakken creëren een vierhoekig gezichtsveld dat voortdurend van schaal verandert. Vanwege de omvang van dit werk wordt de visie van de kijker continu beïnvloed; beperkt of uitgebreid. Afhankelijk van de plaatsing van het werk, het gezichtspunt van de kijker en de schaal van de snede, ontstaat er altijd een andere benadering van de ruimte.Concept & realisation: Johannes Langkamp
Production: Werktank
With the support of the Flemish authorities